Vai trò của 1 forwarder
Ngày nay, do sự phát triển của vận tải Container, vận tải đa phương thức, người giao nhận khơng chỉ làm đại lý, người uỷ thác mà còn cung cấp dịch vụ vận tải
và đóng vai trò như một tên chính Principal - người chuyên chở Carrier. Người giao nhận đã làm chức năng và công việc của những người sau đây:
Người chuyên chở Carrier: Ngày nay trong nhiều trường hợp, người giao nhận đóng vai trò là người chuyên chở, tức là người giao nhận trực tiếp ký kết hợp đồng vận tải với chủ hàng và chịu trách nhiệm chuyên chở hàng hoá từ một nơi này đến một nơi khác. Người giao nhận đóng vai trò là người thầu chuyên chở Contracting Carrier, nếu anh ta ký hợp đồng mà không trực tiếp chuyên chở. Nếu anh ta trực tiếp chuyên chở thì anh ta là người chuyên chở thực tế Performing Actul Carrier. Người kinh doanh vận tải đã phương thức MTO:
Trong trường hợp người giao nhận cung cấp dịch vụ vận tải đi suốt hoặc còn gọi là vận tải “từ cửa đến cửa” thì người giao nhận đã đóng vai trò là người kinh doanh vận tải đã phương thức Multimodal Transport Operator - MTO. MTO cũng là người chuyên chở và phải chịu trách nhiệm đối với hàng hố trong suốt hành trình vận tải. Người giao nhận còn được coi là “kiến trúc sư của vận tải” Architect of Transport, vì người giao nhận có khả năng tổ chức q trình vận tải một cách tốt nhất, an toàn nhất và tiết kiệm nhất.
Môi giới hải quan Customs Broker: Thuở ban đầu, người giao nhận chỉ hoạt động trong nước. Nhiệm vụ của người giao nhận lúc bấy giờ là làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu. Sau đó anh ta mở rộng ra cả hoạt động xuất khẩu và dành chỗ chở hàng trong vận tải quốc tế hoặc lưu cước với các hãng máy bay theo uỷ thác của người xuất khẩu hoặc nhập khẩu, tuỳ thuộc vào hợp đồng mua bán. Trên cơ sở được Nhà nước cho phép, người giao nhận thay mặt người xuất khẩu, nhập khẩu để khai báo, làm thủ tục hải quan như một môi giới hải quan.
Người gom hàng Cargo Consolidator: Ở Châu Âu, người giao nhận từ lâu đã cung cấp dịch vụ gom hàng để phục vụ cho vận tải đường sắt. Đặc biệt trong vận tải hàng hoá bằng Container dịch vụ gom hàng là không thể thiếu được nhằm biến lô hàng lẻ LCL thành lô hàng nguyên FCL để tận dụng sức trở của Container và giảm cước phí vận tải. Khi là người gom hàng, người giao nhận có thể đóng vai trò là người chuyên chở hoặc chỉ là đại lý.
Đại lý Agent: Trước đây, người giao nhận không đảm nhận trách nhiệm của người chuyên chở. Anh ta hoạt động như một cầu nối giữa người gửi hàng và người chuyên chở như là một đại lý của người chuyên chở hoặc của người gửi hàng. Người giao nhậnnhận uỷ thác từ chủ hàng hoặc từ người chuyên chở để thực hiện các công việc khác nhau như nhận hàng, giao hàng, lấy chứng từ, làm thủ tục hải quan, lưu kho, trên cơ sở hợp đồng uỷ thác.